Pomoc w zdrowiu i chorobie

Poznaj NZOZ Ośrodek Pielęgniarstwa

Informacje dla lekarzy

Szanowni Państwo,

Zakłady Pielęgnacyjno - Opiekuńcze NZOZ Ośrodka Pielęgniarstwa "Pomoc w zdrowiu i w chorobie" Sp. z o.o. oferują kompleksowe usługi medyczne z dziedziny opieki długoterminowej.

Od 1999 roku jesteśmy kontrahentem publicznego płatnika- dawniej Kas Chorych, obecnie NFZ.

Zakres naszych usług obejmuje:

  • Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy
  • pielęgniarską opiekę długoterminową / domową
  • usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne w miejscu zamieszkania pacjenta
  • rehabilitacja

 

Dokumenty potrzebne do skierowania (w ramach NFZ)

ZPO:

  • skierowanie lekarskie, lekarza dowolnej specjalności do ZPO
  • zaświadczenie lekarskie i pielęgniarskie- na odpowiednim druku/formularzu ( pielęgniarka w szpitalu lub środowiskowa w przychodni rejonowej dysponują najczęściej potrzebnymi formularzami. W razie trudności prosimy o kontakt)

POD:

  • zgoda pacjenta na objęcie opieką
  • skierowanie do objęcia opieką – wypisuje lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej
  • karta oceny świadczeniobiorcy kierowanego do objęcia POD - wypisuje lekarz POZ oraz pielęgniarka