Dla pacjenta

Bez względu na to, czy jesteś Pacjentem czy członkiem rodziny, nasza strona ma być dla Ciebie przydatnym źródłem informacji na temat wszystkich aspektów naszej działalności.

Dzięki ponad trzydziestoletniemu doświadczeniu zdołaliśmy stworzyć model kompleksowej opieki i pielęgnacji, który zdobył zaufanie tysięcy pacjentów, a ich liczba nadal rośnie. Rozumiemy potrzeby pacjentów i ich rodzin, stale pytając o ich opinię i zdanie.

Naszym celem jest niesienie pomocy i zapewnienie bezpieczeństwa oraz szacunku naszym Pacjentom. Jesteśmy dumni z wysokich standardów oraz zaangażowania naszego personelu, co znajduje potwierdzenie w podziękowaniach podopiecznych i ich bliskich.

Ośrodek Pielęgniarstwa

Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania!

Jaka jest odpłatność za pobyt Pacjenta w ZPO?

Zobacz Zwiń

Pobyt w naszym zakładzie jest odpłatny - w wysokości odpowiadającej 250% najniższej emerytury, z tym, że opłata nie może być wyższa niż 70% miesięcznego dochodu pacjenta w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej przez właściwy organ rentowy albo emerytalno- rentowy.

W ramach tej opłaty, pacjent otrzymuje głównie wyżywienie i zakwaterowanie. Natomiast specjalistyczną opiekę medyczną, włączając w to lekarzy, pielęgniarki, fizjoterapeutów, badania, leki i wyroby medyczne (np. pieluchomajtki), finansuje Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ).

Czy Rodzina jest zobowiązana do płatności za pobyt Pacjenta w ZPO?

Zobacz Zwiń
Rodziny nie muszą martwić się o obciążenia finansowe związane z pobytem w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym. Osoby starsze lub chore, które nie wymagają hospitalizacji, ale potrzebują ciągłej opieki i pielęgnacji, powinny trafić do placówki zapewniającej całodobową opiekę długoterminową. Ten sposób opieki szczególnie dotyczy pacjentów, którzy są zmuszeni pozostawać w pozycji leżącej.

Czy każdy Pacjent ma rehabilitację/terapię zajęciową w ramach pobytu?

Zobacz Zwiń
Tak, w naszym Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym, Pacjent jest objęty rehabilitacją oraz uczestniczy w terapii zajęciowej. To istotne działanie w kierunku poprawy samodzielności i kondycji pacjenta w okresie choroby. Zarówno rehabilitacja, jak i terapia zajęciowa są dostosowane do indywidualnych potrzeb zdrowotnych i ogólnego stanu pacjenta oraz do postępu monitorowanego w procesie rehabilitacyjnym.

Ile razy jest dostępny lekarz dla Pacjentów?

Zobacz Zwiń
W Zakładach Pielęgnacyjno-Opiekuńczych Ośrodka Pielęgniarstwa lekarze są dostępni dla pacjentów nie mniej niż dwa razy w tygodniu. W razie potrzeby udzielają również porad na wezwanie. Nasz zespół lekarski składa się z doświadczonych specjalistów, w tym lekarzy chorób wewnętrznych, geriatrów, neurologów i psychiatrów.

Czy dostępna jest pomoc psychologa oraz logopedy?

Zobacz Zwiń
Tak, w naszych Zakładach Pielęgnacyjno-Opiekuńczych Ośrodka Pielęgniarstwa zapewniamy wsparcie psychologiczne oraz logopedyczne dla naszych pacjentów.

Czy obowiązuje rejonizacja?

Zobacz Zwiń
By skorzystać z naszej opieki konieczne jest posiadanie skierowania od lekarza. Nie ma rejonizacji. Do ZPO kierowane są osoby starsze, które potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (nie mogą samodzielnie jeść, chodzić oraz załatwiać potrzeb fizjologicznych).

Jaki jest okres pobytu w ZPO?

Zobacz Zwiń
Pobyt pacjenta w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym trwa do momentu, gdy jego stan zdrowia umożliwia mu samodzielne funkcjonowanie w domu lub z niewielką pomocą bliskich. Okres pobytu objęty refundacją NFZ zależy głównie od stanu zdrowia pacjenta, który jest regularnie oceniany pod kątem samodzielności i zdolności do codziennego życia. Decydującym kryterium jest ocena według skali Barthel, która wynosi od 0 do 40 punktów. Rodzina ma również możliwość wypisania pacjenta z naszego zakładu w każdej chwili, jeśli taka będzie ich decyzja.