WAŻNE: Odwiedziny bliskich w dobie pandemii

czytaj więcej »

Fundusze unijne

Pomoc w zdrowiu i chorobie

Poznaj NZOZ Ośrodek Pielęgniarstwa


Od kilkunastu lat pracujemy na terenie Górnego Śląska dla poprawy jakości życia
i podnoszenia aktywności osób wymagających stałej opieki pielęgniarskiej lub
lekarskiej, profesjonalnej rehabilitacji oraz długoterminowej pielęgnacji.

Bezpieczeństwo, serdeczność, stałe podnoszenie jakości usług,
standaryzacja usług, szkolenia personelu, kompleksowa obsługa
pacjenta, stanowią o tym, że Ośrodek Pielęgniarstwa jest placówką
docenioną przez pacjentów, jako profesjonalista w branży usług medycznych.

Nasze usługi medyczne Wnioski do pobrania