O nas

Ośrodek Pielęgniarstwa „Pomoc w zdrowiu i w chorobie” sp. z o o z siedzibą w Rudzie Śląskiej to miejsce, gdzie troska o ludzi jest priorytetem od ponad trzydziestu lat. Nasza historia sięga roku 1994, kiedy to zaczęliśmy świadczyć kompleksową opiekę długoterminową. Działamy w dwóch obszarach: zapewniamy wsparcie zarówno w warunkach stacjonarnych, całodobowych, jak i w domowym zaciszu.

Przede wszystkim troska o ludzi

Nasza misja jest jasna – stawiamy na pomoc osobom chorym, niesamodzielnym oraz starszym. To ich dobro i komfort leżą nam najbardziej na sercu. Dzięki temu podejściu zyskaliśmy zaufanie wielu osób, co utwierdza nas w przekonaniu, że jesteśmy na właściwej drodze.

Jako lider w opiece nad osobami niesamodzielnymi w naszym regionie, czujemy ogromną odpowiedzialność za codzienny komfort i bezpieczeństwo naszych podopiecznych. Nasza praca opiera się na szacunku i uczciwości, co stanowi fundament naszej działalności od samego początku.

Ośrodek Pielęgniarstwa

Być częścią wspólnoty

Ośrodek Pielęgniarstwa to nie tylko instytucja medyczna – to wspólnota ludzi, która rozwija się na fundamentach wysokiej kultury i wspólnych wartościach. Nasz zespół jest dla nas niezwykle ważny, wzajemnie się wspieramy i inspirujemy, co pozwala nam stale się rozwijać.

Dbamy nie tylko o naszych pracowników, mobilizując ich do rozwoju zawodowego i osobistego, ale także o naszych pacjentów i ich rodziny oraz bliskich. Dążymy do zmiany spojrzenia społecznego na osoby niesamodzielne starsze i przewlekle chore, pokazując, że zasługują one na szacunek i godną opiekę.

Dla nas serdeczność i lojalność to nie tylko słowa, ale codzienne działania. Traktujemy siebie nawzajem z pełnym szacunkiem, empatią i życzliwością. Wierzymy, że lojalność jest kluczowa dla utrzymania zdrowych, opartych na zaufaniu relacji z naszymi pacjentami i ich rodzinami. Dlatego też stawiamy na uczciwe, kulturalne zachowanie, prowadzenie rozmów w dobrej wierze i wzajemne poszanowanie, aby budować trwałe więzi.

Ośrodek Pielęgniarstwa

Profesjonalizm i najwyższa jakość opieki

W naszym ośrodku profesjonalizm oznacza nie tylko posiadanie umiejętności zawodowych, ale także silne poczucie odpowiedzialności i nieustanne dążenie do doskonałości. Każda osoba, zarówno indywidualnie, jak i zbiorowo, musi wykazać się rygorem i zaangażowaniem w codziennej pracy. Naszym priorytetem jest dobro naszych pacjentów, zarówno tych przebywających w naszych zakładach, jak i objętych opieką domową. Dlatego zapewniamy wysoką jakość opieki oraz budujemy trwałe relacje oparte na zaufaniu z osobami potrzebującymi pomocy i ich rodzinami.

Nasze działania mają na celu zwiększenie wartości pracy naszych pracowników medycznych i niemedycznych oraz budowanie trwałych relacji opartych na zaufaniu i przyjaźni. Wspólnie tworzymy rodzinę, która wspiera się i integruje, dążąc do tego, aby każdy człowiek mógł żyć godnie i bezpiecznie.

Dzięki trzydziestoletniemu doświadczeniu w opiece długoterminowej udało nam się opracować standardy i wytyczne, których przestrzeganie stanowi podstawę naszego zrównoważonego rozwoju.

Ośrodek Pielęgniarstwa Pomoc w zdrowiu i w chorobie

Dziękuję całemu zespołowi Ośrodka Pielęgniarstwa „Pomoc w zdrowiu i w chorobie” w Rudzie Śląskiej oraz Tarnowskich Górach za waszą codzienną pracę, zaangażowanie, profesjonalizm, życzliwość i lojalność.

Anna Kuczera-Dudek - Prezes Zarządu

Anna Kuczera-Dudek

Prezes Zarządu

Wanda Kuczera - Wiceprezes Zarządu

Wanda Kuczera

Wiceprezes Zarządu

Nasza historia

Listopad 1994

Założenie firmy Agencja Pielęgniarska „Pomoc w zdrowiu i w chorobie” s c z siedzibą w Świętochłowicach

Styczeń 1996

Przeniesienie firmy na teren Rudy Śląskiej

Kwiecień 1996

Rozpoczęcie współpracy z MOPS w Rudzie Śląskiej w zakresie usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych w miejscu zamieszkania - wygranie przetargu nieograniczonego, jednego z pierwszych tego typu w Polsce

Styczeń 1997

Rozpoczęcie współpracy z MOPS w Piekarach Śląskiech w zakresie usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych w miejscu zamieszkania - wygranie przetargu nieograniczonego, jednego z pierwszych tego typu w Polsce

Styczeń 1998

Rozpoczęcie współpracy z MOPS w Bytomiu w zakresie usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych w miejscu zamieszkania - wygranie przetargu nieograniczonego, jednego z pierwszych tego typu w Polsce

Styczeń 1999

Podpisanie umowy z Domem Pomocy Społecznej Senior w Rudzie Śląskiej na dzierżawę dwóch pięter budynku i zorganizowanie pierwszego w Rudzie Śląskiej, a także jednego z pierwszych w Polsce Zakładu Pielęgnacyjno- Opiekuńczego

Lipiec 1999

Podpisanie po raz pierwszy umowy z ówczesną Kasą Chorych w Katowicach na świadczenie całodobowych usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych w ramach Zakładu Pielęgnacyjno- Opiekuńczego

Styczeń 2000

Wykupienie budynku w Tarnowskich Górach i rozpoczęcie prac budowlanych, celem przekształcenia byłego, nieczynnego przedszkola w Zakład Pielęgnacyjno- Opiekuńczy- drugi zakład całodobowej opieki długoterminowej

Styczeń 2001

Uruchomienie Zakładu Pielęgnacyjno- Opiekuńczego w Rudzie Śląskiej i podpisanie kolejnej umowy z Kasą Chorych w Katowicach.

Luty 2002

Przekształcenie Agencji Pielęgniarskiej „Pomoc w zdrowiu i w chorobie” sc w Ośrodek Pielęgniarstwa „Pomoc w zdrowiu i w chorobie” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – jedno z pierwszych tego typu przekształceń w Polsce

Maj 2008

Zakończenie wieloletniej współpracy z MOPS

Maj 2009

1 rozbudowa Zakładu Pielęgnacyjno- Opiekuńczego o dwa nowe pawilony

Sierpień 2014

Uruchomienie nowo wybudowanego Zakładu Pielęgnacyjno- Opiekuńczego w Rudzie Śląskiej przy ul. Cegielnianej 7

Styczeń 2019

2 rozbudowa Zakładu Pielęgnacyjno- Opiekuńczego w Tarnowskich Górach , który urosnął o kolejny wielopiętrowy pawilon

Rok 2024

Obchodzimy 30 lecie istnienia firmy oraz 10 lecie istnienia ZPO w Rudzie Śląskiej

Certyfikaty ISO

Misją naszej Spółki jest działalność na rzecz poprawy jakości życia i przywracanie aktywności osobom wymagającym opieki lekarskiej, rehabilitacji i długoterminowej pielęgnacji.

"Mając na uwadze ciągłą poprawę jakości udzielanych świadczeń opracowano i wdrożono System Zarządzania Jakością zgodny z międzynarodową normą ISO 9001: 2015 oraz ISO/IEC 27001:2013

Polityka Jakości Ośrodka Pielęgniarstwa „Pomoc w zdrowiu i w chorobie” realizowana jest poprzez:

  • wdrożenie i ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością,
  • zatrudnianie pracowników, cechujących się wysokim poczuciem odpowiedzialności i kulturą osobistą, posiadających niezbędną wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne oraz gotowych do ciągłego kształcenia,
  • stałe podnoszenie kwalifikacji personelu,
  • stałe udoskonalanie oraz wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych, terapeutycznych i technologicznych,
  • podejmowanie współpracy z innymi krajowymi i zagranicznymi ośrodkami i instytucjami w zakresie wymiany doświadczeń i umiejętności.

Realizując Politykę Jakości:

  • prowadzimy ciągłą analizę potrzeb i wymagań Klienta,
  • angażujemy wszystkich pracowników w sprawy doskonalenia i zapewnienia wysokiego standardu usług,
  • planujemy, wdrażamy, audytujemy, doskonalimy i dokumentujemy procesy w naszej organizacji,
  • stale doskonalimy metody działania,
  • współpracujemy z najlepszymi dostawcami.

Certyfikaty ISO

Inne certyfikaty i podziękowania

Opinie i podziękowania od rodzin pacjentów

Media o nas

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Kochłowicach oficjalnie otwarty, poświęcony i gotowy dla pacjentów

Czytaj artykuł

Pod swoją opieką mieliśmy prawie 3 000 osób

Zobacz fotoreportaż

Nowoczesny, komfortowy i funkcjonalny. Otwarto nowy oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy dla osób starszych

Zobacz fotoreportaż

Liczy się opieka, bezpieczeństwo i szacunek - Anna Kuczera - Dudek

Czytaj artykuł

Już nie w Orzegowie a w Kochłowicach. Nowa siedziba Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego

Czytaj artykuł

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Kochłowicach oficjalnie otwarty, poświęcony i gotowy dla pacjentów

Czytaj artykuł