Projekty Unijne

Dofinansowanie ze środków UE

Ośrodek Pielęgniarstwa Pomoc w Zdrowiu i w Chorobie Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w okresie od 1 października 2022r. do 30 czerwca 2023r. realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

nr RPSL.09.02.05-24-01AD/20 pn. "Model nowoczesnej i kompleksowej opieki – usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne dla osób niesamodzielnych 60+."

Cel główny projektu:
Głównym celem projektu jest wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu z powodu starości, niepełnosprawności osób niesamodzielnych oraz ich otoczenia, poprzez zapewnienie kompleksowego systemu wsparcia 104 os. w wieku powyżej 60l oraz 20 opiekunom faktycznym tych osób z terenu Miast Ruda Śląska oraz miast ościennych i Powiatu Tarnogórskiego.

Planowane efekty:
Działania podjęte w ramach projektu wspierające osoby niesamodzielne będą wpływać na zwiększenie organizacji w codziennym funkcjonowaniu, umożliwią funkcjonowanie w życiu codziennym, współpraca z rodziną osoby niesamodzielnej lub niepełnosprawnej ułatwi opiekę nad nią.

Wartość projektu: 1 536 272,29 zł.
Dofinansowanie ze środków UE: 1 305 831,44 zł.

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu wynosi 9.

Dofinansowanie ze środków UE

OŚRODEK PIELĘGNIARSTWA POMOC W ZDROWIU I W CHOROBIE SP. Z O.O. w okresie od 1 kwietnia 2023r. do 30 czerwca 2023r. realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

nr RPSL.08.03.02-24-00DD/22 pn. "Inwestycja w zdrową przyszłość."

Cel główny projektu:
Głównym celem projektu jest poprawa warunków pracy i wiedzy oraz wydłużenie aktywności zawodowej 50 pracowników (48K i 2M), w tym 13 os. w wieku 50+ (13K). Realizacja projektu w okresie od 1.04.2023 do 30.06.2023 r. umożliwi odpowiednią organizację (wyposażenie) stanowisk pracy oraz podniesienie świadomości uczestników projektu i poszerzenie wiedzy nt. zdrowotnych czynników ryzyka na stanowisku pracy.

Planowane efekty:
Zminimalizowanie zidentyfikowanych zdrowotnych czynników ryzyka i zapobieganie ich wystąpieniu w przyszłości.

Wartość projektu: 308 331,20 zł.
Dofinansowanie ze środków UE: 262 081,52 zł.