Pomoc w zdrowiu i chorobie

Poznaj NZOZ Ośrodek Pielęgniarstwa

Pielęgniarskie usługi u osób z zaburzeniami psychicznymi

Choroba psychiczna i upośledzenie umysłowe charakteryzują się poważnymi zaburzeniami
w zakresie funkcjonowania społecznego, umiejętności samodzielnego zaspokajania swoich potrzeb i zdolności do prawidłowego postrzegania rzeczywistości. Chociaż czynniki biologiczne uznawane są za główne źródła objawów choroby, ogólne obciążenie stresem i zakres wsparcia,
na jakie może liczyć chory, wpływają w znacznej mierze na sposób w jaki jest on w stanie funkcjonować.

Zakres realizacji usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi w naszej firmie obejmuje pomoc w realizacji wszystkich potrzeb biologicznych, psychicznych i społecznych. Usługi te mają na celu eliminowanie napięć emocjonalnych podopiecznego i jego otoczenia, łagodzenie konfliktów, kontynuację leczenia farmakologicznego, prowadzenia treningów umiejętności społecznych, rehabilitację fizyczną i umysłową.