Pomoc w zdrowiu i chorobie

Poznaj NZOZ Ośrodek Pielęgniarstwa

Usługi opiekuńcze

NZOZ Ośrodek Pielęgniarstwa „Pomoc w zdrowiu i w chorobie” oferuje usługi opiekuńcze, które są przeznaczone dla osób mających problemy w zaspokajaniu swoich codziennych potrzeb, takich jak zakupy, utrzymanie mieszkania w czystości, wyjście na spacer, donoszenie lub przygotowanie posiłków, załatwianie spraw urzędowych, a także rozmowy, dotrzymanie towarzystwa, poczucie bezpieczeństwa w czasie nieobecności bliskich.

Nasz personel pielęgniarsko-opiekuńczy potrafi rozpoznać potrzeby podopiecznego, wie jak udzielić pierwszej pomocy medycznej, szybko załatwić wizytę lekarską, wykupić lekarstwa, pomóc w dawkowaniu lekarstw zaleconych przez lekarza, prowadzi gospodarstwo domowe. Zakres usług jest różnorodny i zależy od indywidualnych potrzeb podopiecznego. Uczciwość i rzetelność to najważniejszy atut naszego personelu.