Pomoc w zdrowiu i chorobie

Poznaj NZOZ Ośrodek Pielęgniarstwa

Opieka długoterminowa / domowa

Opieka długoterminowa oznacza nieokreślone lub określone w czasie świadczenie usług pielęgnacyjno- opiekuńczych i leczniczych oraz pomocy i wsparcia dla osób przewlekle chorych bądź niepełnosprawnych. Może dotyczyć osób w każdym wieku, nabiera jednak szczególnego znaczenia w starzejących się społeczeństwach, w których przeważają schorzenia przewlekłe, a średni wiek ulega wydłużeniu.
Naturalny proces starzenia oraz wiele chorób o skrytym, powolnym przebiegu nieuchronnie prowadzi do ograniczenia bądż utraty samodzielności ( np. miażdżyca, osteoporoza, choroba zwyrodnieniowa stawów, otępienie).

Organizacja opieki; Opieka długoterminowa może być sprawowana:

  • w domu
  • w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych i opiekuńczo-leczniczych
  • oddziałach dla przewlekle chorych
  • domach opieki społecznej


W NZOZ Ośrodku Pielęgniarstwa „Pomoc w zdrowiu i w chorobie” opiekę długoterminową sprawujemy na zasadach umowy cywilno- prawnej z pacjentem oraz dzięki umowie z NFZ poprzez pielęgniarską opiekę długoterminową.

Pielęgniarska opieka długoterminowa jest to opieka nad obłożnie i przewlekle chorymi przebywającymi w domu. Pacjenci w pielęgniarskiej opiece długoterminowej nie wymagają hospitalizacji w oddziałach lecznictwa stacjonarnego i z różnych względów nie chcą lub nie mogą przebywać w zakładach opieki długoterminowej,
a ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają systematycznej i intensywnej opieki pielęgniarskiej udzielanej w warunkach domowych i realizowanej we współpracy z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej.

Od roku 2011 nasza firma podjęła współpracę z Mondial Assistance sp zoo z Warszawy dotyczącą obsługi klientów korzystających z ubezpieczeń indywidualnych i grupowych.

Wzory dokumentów