Pomoc w zdrowiu i chorobie

Poznaj NZOZ Ośrodek Pielęgniarstwa

Posiadamy kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia
Ochrona Danych Osobowych - Obowiązek Informacyjny:

więcej

Szkolenia

W NZOZ Ośrodku Pielęgniarstwa organizowane są staże i praktyki dla pielęgniarek, rehabilitantów, terapeutów zajęciowych i logopedów zainteresowanych opieką długoterminową, w tym również dla studentów i słuchaczy uczelni.

Szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne dla pracowników.

Cały personel Ośrodka Pielęgniarstwa podlega procesowi wewnętrznych szkoleń. Prowadzone są regularne, odrębne szkolenia dla poszczególnych grup zawodowych, a skuteczność szkoleń oceniana jest zarówno w praktyce, jak i w teorii.

Szkolenia są prowadzone przez zespół Działu szkoleń i rekrutacji Ośrodka Pielęgniarstwa, który po zakończeniu szkolenia wydaje CERTYFIKAT. Ponadto pracownicy biorą udział w wybranych szkoleniach zewnętrznych, kursach, konferencjach oraz zjazdach naukowych. Specjalnie dla nas organizowane są też szkolenia prowadzone przez firmy zewnętrzne.

Osoby zainteresowane odbyciem szkolenia w naszym Ośrodku Pielęgniarstwa prosimy o kontakt e-mai z podaniem danych kontaktowych na adres info@eopieka.pl lub telefonicznie 32 242 05 06