Pomoc w zdrowiu i chorobie

Poznaj NZOZ Ośrodek Pielęgniarstwa

Posiadamy kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia
Ochrona Danych Osobowych - Obowiązek Informacyjny:

więcej

Projekty

Ośrodek Pielęgniarstwa Pomoc w Zdrowiu i w Chorobie Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w okresie od 1 października 2022r. do 30 czerwca 2023r. realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

nr RPSL.09.02.05-24-01AD/20 pn. „Model nowoczesnej i kompleksowej opieki – usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne dla osób niesamodzielnych 60+.”

Cel główny projektu:
Głównym celem projektu jest wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu z powodu starości, niepełnosprawności osób niesamodzielnych oraz ich otoczenia, poprzez zapewnienie kompleksowego systemu wsparcia 104 os. w wieku powyżej 60l oraz 20 opiekunom faktycznym tych osób z terenu Miast Ruda Śląska oraz miast ościennych i Powiatu Tarnogórskiego.

Planowane efekty:
Działania podjęte w ramach projektu wspierające osoby niesamodzielne będą wpływać na zwiększenie organizacji w codziennym funkcjonowaniu, umożliwią funkcjonowanie w życiu codziennym, współpraca z rodziną osoby niesamodzielnej lub niepełnosprawnej ułatwi opiekę nad nią.

Wartość projektu: 1 536 272,29 zł.
Dofinansowanie ze środków UE: 1 305 831,44 zł.

Projekt finansowany z funduszy unijnych