Pomoc w zdrowiu i chorobie

Poznaj NZOZ Ośrodek Pielęgniarstwa

Zasady przyjęć

W ramach wolnych miejsc Pacjent może być przyjęty do Zakładu natychmiast.

 • jedyną niezbędną formalnością jest podpisanie umowy z Ośrodkiem Pielęgniarstwa
 • ze względów bezpieczeństwa termin przyjęcia musi być ściśle uzgodniony
 • dokumenty składane są w wybranym Zakładzie lub w Biurze Ośrodka Pielęgniarstwa
 • miejsca współfinansowane przez NFZ podlegają systemowi kolejek

Dokumenty niezbędne w przypadku ubiegania się o miejsce finansowane przez NFZ.

 

Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy
(pobyt współfinansowany przez NFZ, odpłatność Pacjenta w wysokości 70%dochodu).

 • Dowód ubezpieczenia
 • Komplet dokumentów zgodnych z wymogami NFZ, zawierający:
  • wniosek pacjenta o przyjęcie do ZPO
  • skierowanie lekarskie do pobytu w ZPO
  • zaświadczenie lekarskie
  • wywiad pielęgniarski
  • karta kwalifikacji pacjenta do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową
 • umowa z Ośrodkiem Pielęgniarstwa „Pomoc w zdrowiu i w chorobie” sp zoo

 

Wzory dokumentów NFZ: