Pomoc w zdrowiu i chorobie

Poznaj NZOZ Ośrodek Pielęgniarstwa

Informacje ogólne

Zakłady Ośrodka Pielęgniarstwa tworzone są dla Pacjentów i Podopiecznych aby spełnić ich potrzeby i oczekiwania, przede wszystkim stworzenia bezpiecznego i komfortowego otoczenia. Zapewniamy profesjonalną, kompleksową opiekę medyczną, kładąc nacisk na pielęgnację, kontynuację leczenia szpitalnego i umożliwiając efektywną rehabilitację. Dbając o sferę psychiczną organizujemy terapię zajęciową, umożliwiamy nieograniczony kontakt z bliskimi oraz zapewniamy dostępność posług kapłańskich.

Zakłady Pielęgnacyjno- Opiekuńcze zostały przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przy każdym łóżku znajdują się przyciski przyzywowe, umożliwiające szybkie wezwanie pomocy. Pokoje są w większości dwuosobowe, trzyosobowe lub pojedyncze z łazienkami. Na życzenie pacjenta mogą być dodatkowo wyposażone w indywidualne lub osobiste wyposażenie. Dostęp osób z zewnątrz jest ściśle kontrolowany, a tajemnicy pacjenta strzegą rygorystyczne procedury. Wszystkie pomieszczenia objęte są systemem instalacji p-pożarowej.

Podstawową opiekę lekarską sprawują lekarze interniści, ponadto pacjenci pozostają pod ciągłą opieką specjalistów rehabilitacji medycznej, neurologii, urologii, psychiatrii, kardiologii, geriatrii oraz anestezjologii.

Wyspecjalizowany personel pielęgniarsko-opiekuńczy podlega szkoleniom. Praca zespołu koordynowana jest przez doświadczone Pielęgniarki Oddziałowe. Doświadczenie i serdeczność personelu stanowi o wyjątkowości naszych zakładów.

Wieloprofilowa rehabilitacja i kompleksowe usprawnianie pacjenta traktowane są w naszych zakładach priorytetowo. Codziennie odnotowujemy poprawę wydolności ruchowej oraz krążeniowo- oddechowej, walczymy z bólem, pionizujemy pacjentów leżących, ograniczamy przykurcze itd.

Terapia zajęciowa jest ważnym ogniwem w procesie powrotu do zdrowia, utrzymania dobrej kondycji psychicznej oraz aklimatyzowania się w nowych warunkach życiowych. Poprawia samopoczucie, zwiększa motywację do życia. Zespół terapeutów zajęciowych dysponuje bogatym programem zajęć dostosowanych do stanu zdrowia pacjenta takich jak na przykład: malowanie, papieroplastyka, muzykoterapia, gry integracyjne, imprezy okolicznościowe, gry stolikowe, spacery w ogrodach i wiele innych, nawet nauka czynności dnia codziennego dla pacjentów po udarze mózgu.

Żywieniem w Zakładach zajmuje się wyspecjalizowana firma cateringowa, zatrudniająca dietetyków przygotowujących diety zgodnie z zaleceniami lekarzy. Zapewniamy trzy posiłki dziennie, serwowane w jadalni lub w pokojach.