Pomoc w zdrowiu i chorobie

Poznaj NZOZ Ośrodek Pielęgniarstwa

Posiadamy kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia
Ochrona Danych Osobowych - Obowiązek Informacyjny:

więcej

Informacje dla pacjenta

Witamy na stronie NZOZ Ośrodek Pielęgniarstwa „Pomoc w Zdrowiu i w Chorobie” sp. z o.o.

Bez względu na to, czy Jesteś Pacjentem czy Rodziną, mamy nadzieję, że ta strona będzie przydatnym źródłem informacji o wszystkich aspektach naszej działalności.

Pozdrawiamy Wszystkich odwiedzających nasza stronę.

Anna Kuczera-Dudek - prezes Zarządu

Wanda Kuczera - vice prezes Zarządu

Nasze 20 letnie doświadczenie pozwoliło na stworzenie modelu kompleksowej opieki i pielęgnacji. Zaufało Nam już 3000 pacjentów, a ich liczba wciąż rośnie.

Niesienie pomocy jest celem przewodnim naszej działalności. Dbamy o bezpieczeństwo i szacunek naszych Pacjentów. Jesteśmy dumni z naszych standardów, naszego personelu i naszych efektów, czego najlepszym dowodem są podziękowania podopiecznych i ich bliskich. Na co dzień kierujemy się zasadami etycznymi.

Rozumiemy potrzeby pacjentów i ich rodzin, pytamy ich o zdanie i opinię. Działamy szybko i sprawnie. Wystarczy jeden telefon do nas - my zajmiemy się resztą.


Rudzka Karta Seniora 60+

Tutaj możesz zrealizować rudzką kartę seniora 60+

Szczegółowe informacje dotyczące Programu "Rudzka Karta Seniora 60+" dostępne sa na stronie RudaSlaska.pl.


Podstawowe informacje

Kompleksowa opieka długoterminowa

Nasz model kompleksowej opieki skierowany jest dla pacjentów przebywających zarówno w środowisku domowym, gdzie wyspecjalizowany personel świadczy usługi pielęgnacyjne oraz opiekuńcze, jak i dla pacjentów w placówkach stacjonarnych. Jesteśmy właścicielami Zakładów Pielęgnacyjno- Opiekuńczych w Rudzie Śląskiej i Tarnowskich Górach. Oferujemy wysokiej jakości usługi opiekuńcze i medyczne.

W nowoczesnych Zakładach znajduje się 107 łóżek. O zdrowie i bezpieczeństwo naszych Pacjentów dba zgrany i wykwalifikowany zespół pielęgniarek, fizjoterapeutów, opiekunów medycznych, pokojowych, salowych, a także: lekarze, psychologowie, terapeuci zajęciowi i personel administracyjny.

Do Zakładu kierowane są osoby pełnoletnie, których stan zdrowia uzasadnia potrzebę udzielania stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż szpitalne.

Do zadań Zakładu należy w szczególności: sprawowanie opieki okresowej i dziennej dla osób przewlekle chorych, zapewnienie pacjentom odpowiednich warunków mieszkaniowych łącznie z wyżywieniem odpowiednim do stanu zdrowia, zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych, które obejmują swoim zakresem kontynuację leczenia farmakologicznego, psychoterapię, pielęgnację, opiekę i rehabilitację osób nie wymagających hospitalizacji.

W przypadku usług domowych, opracowywany jest indywidualny plan opieki nad Pacjentem , dostosowany do jego stanu zdrowia, sytuacji mieszkaniowej, materialnej i rodzinnej. Zachęcamy do skorzystania z opracowanych Pakietów, które mogą być indywidualnie modyfikowane.

Kompleksowa opieka dla osób z chorobą Alzheimera oraz otępienną tzw. demencja

Nasze działania ukierunkowane są na bezpieczną, komfortową , kompleksową opiekę, nastawioną przede wszystkim na podtrzymanie sprawności intelektualnej oraz fizycznej. Chcemy stworzyć warunki dostosowane tak, aby Pacjenci poczuli radość życia, cieszyli się z kontaktu ze swoimi bliskimi, chcemy żeby czuli, że są otoczeni należnym im szacunkiem. Pacjenci mają zapewnioną opiekę lekarza internisty, psychiatry, psychologa, pielęgniarek i opiekunek, a także terapeuty zajęciowego.

Jesteśmy nastawieni na ścisłą współpracę z rodziną i bliskimi Pacjentów, tak aby poznać przyzwyczajenia i upodobania Pacjenta. Chcemy umożliwić bliskim, opiekującym się na co dzień Pacjentem możliwość własnego odpoczynku, wyjazdu na wczasy, remontu domu, komfortowego wyjścia do pracy czy kina, z poczuciem, że jego bliski otoczony jest profesjonalną opieką całodobową lub w wyznaczonych godzinach / dniach w domu.

Krótkoterminowe pobyty w Zakładach Pielęgnacyjno- Opiekuńczych Ośrodka Pielęgniarstwa

Krótkoterminowy pobyt dla odzyskania zdrowia

Krótkoterminowe pobyty dla odzyskania zdrowia kierowane są :

 • dla pacjentów, którzy chcą poprawić swój stan zdrowia,
 • dla pacjentów, którym zależy na lepszych efektach leczenia,
 • dla rodzin pacjentów, które potrzebują krótkiego odpoczynku od trudów opieki nad chorymi,
 • dla rodzin pacjentów, którym zależy na poprawie jakości życia swoich bliskich.

W cenie turnusu oferujemy:

 1. Zakwaterowanie w pokoju 2 osobowym z łazienką oraz pełne wyżywienie.
 2. Organizację transportu chorego z Ośrodka w promieniu 20 km.
 3. Opiekę lekarską i pielęgniarską.
 4. Indywidualny program usprawniający obejmujący: program rehabilitacyjny, terapię zajęciową, aktywizację na świeżym powietrzu.
 5. Pełen komfort i bezpieczeństwo dla pacjenta.

Zakres usług zależy od potrzeb i oczekiwań chorego, stopnia niepełnosprawności oraz zaawansowania choroby.

Pobyt organizowany jest w nowo powstałym Zakładzie Pielęgnacyjno- Opiekuńczym w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach przy ulicy Cegielnianej 7.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi pracownikami, którzy udzielą Państwu pełnej informacji oraz odpowiedzi na wszystkie pytania

 • tel. 32 / 340-19-62
 • tel.32/428-18-12

Po pobycie w szpitalu

W oparciu o nasze wieloletnie doświadczenie wiemy, że wypis ze szpitala może nastąpić szybko i „niespodziewanie”, wbrew zrozumiałemu przekonaniu pacjenta i rodziny, że proces leczenia nie został jeszcze zakończony. Naszą odpowiedzią jest autorski program skierowany do Pacjentów, którzy zakończyli pobyt w szpitalu po przebytej chorobie lub operacji, jednak nie są jeszcze gotowi, aby funkcjonować samodzielnie w warunkach domowych.

Często wymagają krótkiego pobytu w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym , niezbędnego aby dać czas rodzinie na zorganizowanie spokojnego powrotu do domu.

Czas spędzony pod naszą opieką Pacjenci wykorzystują przede wszystkim na utrwalanie efektów leczenia szpitalnego - w bezpiecznych, komfortowych warunkach poddawani są rehabilitacji oraz regularnej kontroli stanu zdrowia, w tym wizyty w poradniach specjalistycznych zgodnie z zaleceniem poszpitalnym.

Zakres usługi:

 • zakwaterowanie w pokoju 2-osobowym z łazienką,
 • wyżywienie,
 • opieka lekarza internisty,
 • konsultacja psychologa,
 • diagnoza potrzeb pacjenta,
 • ustalenie przez zespół terapeutyczny szczegółowego planu opieki indywidualnej,
 • rehabilitacja zgodnie z zaleceniami zespołu terapeutycznego,
 • 24-godzinna opieka pielęgniarek, opiekunów medycznych,
 • pomoc w doborze odpowiedniego sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego.

Pytania/ informacje przed przyjęciem do Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Ośrodka Pielęgniarstwa

Jak można ubiegać się o pobyt współfinansowany przez NFZ?

Do zakładu Pielęgnacyjno- Opiekuńczego może zostać przyjęty Pacjent/ka z rozpoznaniem choroby przewlekłej, wymagający całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych, który w Karcie Oceny Świadczeniobiorcy wg skali Barthel uzyskał wynik 40 punktów lub mniej.

W ramach pobytu współfinansowanego przez NFZ Zakład nie udziela świadczeń zdrowotnych dla następujących pacjentów:

 • w terminalnej fazie choroby nowotworowej,
 • z rozpoznaną chorobą psychiczną oraz pacjentów z uzależnieniami.

Procedura przyjęcia do Zakładu Pielęgnacyjno- Opiekuńczego

Decyzję o przyjęciu chorego do Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego wydaje dyrektor zakładu w porozumieniu z lekarzem w oparciu o otrzymaną dokumentację:

 • skierowanie do ZPO wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), lub wniosek lekarza prowadzącego pacjenta z oddziału szpitalnego, po zakończeniu leczenia w warunkach szpitalnych,
 • zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), lub wniosek lekarza prowadzącego pacjenta z oddziału szpitalnego, po zakończeniu leczenia w warunkach szpitalnych,
 • wywiad pielęgniarski wraz z kartą kwalifikacji pacjenta do udzielenia świadczeń w ZPO(do ZPO o profilu ogólnym może zostać przyjęty pacjent, wymagający całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych, w przebiegu choroby przewlekłej, który w ocenie według skali Barthel uzyskał od 0 do 40 pkt.)
 • wniosek pacjenta o umieszczenie w zakładzie, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • oświadczenie- upoważnienie osoby bliskiej do uzyskania informacji o stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych,
 • aktualną decyzję organu emerytalno-rentowego o wysokości otrzymywanych świadczeń.

Tak skompletowane dokumenty należy złożyć w Ośrodku Pielęgniarstwa „Pomoc w Zdrowiu i w Chorobie” Sp. z o. o w siedzibie głównej w Rudzie Śląskiej – Wirku przy ulicy 1 Maja 288 lub wybranym Zakładzie Pielęgnacyjno- Opiekuńczym.

Po wydaniu pozytywnej decyzji osoba zostaje wpisana do ksiązki osób oczekujących na przyjęcie. Kierownik zakładu informuje osobę zainteresowaną o terminie przyjęcia do zakładu, bądź o umieszczeniu na liście oczekujących.

Poza kolejnością przyjmowani są kombatanci, inwalidzi wojenni, honorowi dawcy krwi, pacjenci wymagający w trybie pilnym kontynuacji dotychczasowego leczenie i pielęgnacji uzasadnionej stanem zdrowia.

Odpłatność Pacjenta w przypadku pobytu współfinansowanego przez NFZ.

Odpłatność za pobyt w Zakładzie ustalona jest zgodnie z art.18 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. z późn. zm. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 • Miesięczną opłatę ustala się co do zasady w wysokości odpowiadającej 250% najniższej emerytury, jednakże tak ustalona kwota nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 70% miesięcznego dochodu, są to koszty wyżywienia i zakwaterowania.
 • Koszty świadczeń zdrowotnych pokrywa Narodowy Fundusz Zdrowia.

Patrz też: zasady przyjęć, pobierz komplet dokumentów

Na czym polega pobyt w Zakładach Pielęgnacyjno- Opiekuńczych Ośrodka Pielęgniarstwa na zasadach komercyjnych?

W przypadku pobytu komercyjnego wymagana jest zgoda pacjenta, zaświadczenie lekarskie. Podpisanie umowy na świadczenie usług całodobowych uzupełnia komplet dokumentów niezbędnych do przyjęcia.

Pobyt komercyjny staje się niejednokrotnie koniecznością natychmiastowego umieszczenia chorego w Zakładzie Pielęgnacyjno- Opiekuńczym z uwagi na stan zdrowia, zdarzenie losowe. Jest szybką alternatywą do pobytu refundowanego przez NFZ, który wiąże się z dłuższym czasem oczekiwania na miejsce.

Uwaga!

Zachęcamy do składania kompletu dokumentów zgodnie z wytycznymi NFZ.

Przyjęcie chorego w ramach umowy komercyjnej, w przypadku gdy chory spełnia kryteria przyjęcia w ramach umowy z NFZ nie stanowi przeszkody w ubieganiu się o miejsce refundowane.

Czy osobie przebywającej w ZPO przysługuje dodatek pielęgnacyjny?

Osobie uprawnionej do emerytury lub renty przebywającej w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym dodatek pielęgnacyjny nie przysługuje, chyba że przebywa poza tą placówką przez okres dłuższy niż 2 tygodnie w miesiącu.

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Na czym polega opieka całodobowa w Zakładzie Pielęgnacyjno- Opiekuńczym?

W Zakładach Pielęgnacyjno- Opiekuńczych zapewniona jest całodobowa opieka pielęgniarska i opiekuńcza. Nasi Pacjenci pozostają pod opieką lekarzy- wizyta 2x w tyg. Dodatkowo usługi medyczne świadczą lekarze specjaliści wg potrzeb.

Pacjenci korzystają ze świadczeń fizjoterapeutów, terapeuty zajęciowego, kapłana, psychologa.

Jaki jest czas oczekiwania na miejsce w Zakładach Pielęgnacyjno- Opiekuńczych Ośrodka Pielęgniarstwa?

Czas oczekiwania waha się do kilku dni w przypadku pobytu komercyjnego oraz około 3 do 6 miesięcy w przypadku pobytu współfinansowanego przez NFZ. Aktualne informacje są zawsze dostępne u Dyrektorów Zakładów Pielęgnacyjno- Opiekuńczych.

Czy w Zakładach są odwiedziny Pacjentów?

Zakłady Ośrodka Pielęgniarstwa są nastawione na ścisły kontakt i jak najczęstsze odwiedziny rodziny i bliskich naszych pacjentów. Zakłady otwarte są dla odwiedzających codziennie w godz. od 10:00 do 18:00. W soboty, niedziele i święta od 11.00 do 18.00. Odwiedziny odbywają się bez ograniczeń, za zgodą Pacjenta. Nie ma konieczności wcześniejszego informowania personelu Ośrodka o planowanych odwiedzinach. Każda osoba odwiedzająca wpisuje swoją obecność w Książce Odwiedzających.

Lista rzeczy które powinien mieć Pacjent przy sobie podczas przyjęcia do Zakładu

Podczas pobytu w zakładzie pacjenci używają własnych środków higieny. Obowiązkiem pacjenta jest posiadanie do ciągłego użytku następujących własnych środków higieny: 2 ręczniki, mydło w płynie, szampon, 2 gąbki, balsam/oliwka do pielęgnacji ciała, papierowe ręczniki, chusteczki nawilżone, szczoteczka i pasta do zębów, żel/płyn do kąpieli, a w przypadku potrzeby golenia również przybory do golenia (pianka, maszynki, balsam ,płyn po goleniu).

Ubrania: (ubrania proszę dostosować do stanu pacjenta i pory roku) PROSZĘ NIE PRZYWOZIĆ ZBYT DUŻEJ LICZBY UBRAŃ skarpetki zwykłe białe 2 pary, w czasie rehabilitacji rajstopy / kalesony (w miesiącach zimowych) ubranie sportowe (np. dres) bielizna osobista pidżamy / koszule nocne inne ubrania (np.: bluzki, koszule, spodnie) Uwaga: ubrania powinny być bawełniane lekkie obuwie sznurowane lub na rzepy (sportowe) Uwaga: ze względów bezpieczeństwa nie należy używać kapci.

Inne: Karta wypisowa z leczenia szpitalnego (w przypadku kiedy pacjent przyjeżdża ze szpitala) lub informacja od lekarza prowadzącego z przychodni o aktualnie prowadzonym leczeniu (w przypadku kiedy pacjent przyjeżdża z domu lub innego Ośrodka) , inne dokumenty medyczne, aktualna decyzja o wysokości świadczenia emerytalno- rentowego, dokument tożsamości, karta ubezpieczenia zdrowotnego, karta emeryta- rencisty.

Pacjent ma prawo do:

 1. Świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej
 2. Informacji o swoim stanie zdrowia
 3. Zachowania w tajemnicy, przez osoby udzielające świadczeń zdrowotnych, informacji związanych z pacjentem, w szczególności z jego stanem zdrowia
 4. Wyrażenia zgody albo odmowy na udzielenie świadczeń zdrowotnych
 5. Zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych
 6. Poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych
 7. Dokumentacji medycznej dotyczącej stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń zdrowotnych
 8. Zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza
 9. Poszanowania życia prywatnego i rodzinnego
 10. Opieki duszpasterskiej
 11. Przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie

W razie pytań, prosimy o kontakt z Biurem Rzecznika Praw Pacjenta: ul. Młynarska 46,
01-171 Warszawa, www.bpp.gov.pl.

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

Bezpłatna infolinia: 800 190 590.

Prawa pacjenta oraz zasady funkcjonowania Rzecznika Praw Pacjenta wynikają z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.