Pomoc w zdrowiu i chorobie

Poznaj NZOZ Ośrodek Pielęgniarstwa

Posiadamy kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia

W trosce o naszych pacjentów wprowadziliśmy zakaz odwiedzin

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną i niebezpieczeństwem rozprzestrzeniania się zakażenia Coronavirusem SARS-CoV-2 oraz zgodnie z rekomendacjami Instyrucji Państwowych wprowadziliśmy zakaz odwiedzin pacjentów przebywających w naszych zakładach pielęgnacyjno- opiekuńczych. Zapewniamy rodzinom możliwość kontaktu ze swoimi bliskimi za pomocą kontaktu telefonicznego.

Uprzejmie informujemy, że:

  • zakaz został wprowadzony w związku z zaleceniami organów administracji rządowej.
  • podjęte środki ostrożności wynikają z wytycznych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego, do których dodaliśmy dodatkowe zalecenia celem zwiększenia bezpieczeństwa. Światowe statystyki wskazują, że Coronavirus stanowi szczególne zagrożenie dla osób starszych i/lub przewlekle chorych.Większość naszych pacjentów to osoby osłabione, w podeszłym wieku. Właśnie dlatego podjęliśmy decyzję by niezwłocznie wdrożyć wszelkie niezbędne środki ostrożności, tak, by móc chronić naszych podopiecznych, a także aby zapobiegać wprowadzeniu wirusa do ich środowiska.

Jesteśmy w pełni świadomi znaczenia więzi rodzinnych łączących rodziny z seniorami, którzy znajdują się pod naszą opieką. Rozumiemy, że proponowane środki ostrożności mogą wydawać się restrykcyjnymi. Jednak, na chwilę obecną, będą one stanowiły najlepszą barierą ochronną dla wszystkich naszych podopiecznych. Zapewniamy, że nasi pracownicy są w pełni zmobilizowani, gotowi zapewniać codzienną dostępność i najlepszą opiekę. Serdecznie dziękujemy za okazane zrozumienie. Zadbamy o to, by zapewnić komunikację telefoniczną każdej rodzinie, przestrzegając zasad poszanowania prywatnych relacji i komfortu każdej ze stron.

Zalecane środki ostrożności będą ulegać modyfikacjom, w zależności od informacji otrzymywanych od organów administracji rządowej (rozwój lub regres epidemii).

Dziękujemy za zrozumienie.