Pomoc w zdrowiu i chorobie

Poznaj NZOZ Ośrodek Pielęgniarstwa

Posiadamy kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia
Ochrona Danych Osobowych - Obowiązek Informacyjny:

więcej

Certyfikaty ISO

Misją naszej Spółki jest działalność na rzecz poprawy jakości życia i przywracanie aktywności osobom wymagającym opieki lekarskiej, rehabilitacji i długoterminowej pielęgnacji.

"Mając na uwadze ciągłą poprawę jakości udzielanych świadczeń opracowano i wdrożono System Zarządzania Jakością zgodny z międzynarodową normą ISO 9001: 2015 oraz ISO/IEC 27001:2013

Polityka Jakości Ośrodka Pielęgniarstwa „Pomoc w zdrowiu i w chorobie” realizowana jest poprzez:

  • wdrożenie i ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością,
  • zatrudnianie pracowników, cechujących się wysokim poczuciem odpowiedzialności i kulturą osobistą, posiadających niezbędną wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne oraz gotowych do ciągłego kształcenia,
  • stałe podnoszenie kwalifikacji personelu,
  • stałe udoskonalanie oraz wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych, terapeutycznych i technologicznych,
  • podejmowanie współpracy z innymi krajowymi i zagranicznymi ośrodkami i instytucjami w zakresie wymiany doświadczeń i umiejętności.

Realizując Politykę Jakości:

  • prowadzimy ciągłą analizę potrzeb i wymagań Klienta,
  • angażujemy wszystkich pracowników w sprawy doskonalenia i zapewnienia wysokiego standardu usług,
  • planujemy, wdrażamy, audytujemy, doskonalimy i dokumentujemy procesy w naszej organizacji,
  • stale doskonalimy metody działania,
  • współpracujemy z najlepszymi dostawcami.

Certyfikaty ISO


Inne certyfikaty i podziękowania


Opinie i podziękowania od rodzin pacjentów